top of page

miasto

O SZTUCE

Dramat dla dzieci i dorosłych, do wspólnego oglądania.

Sztuka jest pozornie prostą opowieścią o kilkuletnim chłopcu (Niedorosłym), który buduje miasto z klocków, zabawek, domowych sprzętów. Jego obszar intensywnie się rozrasta, w końcu ogarnia całe mieszkanie, z łazienką i sypialnią rodziców włącznie. Temu działaniu towarzyszą jednak nieprzewidziane przez dziecko wydarzenia, np. konieczność posprzątania podłogi, kurz zbierający się na klockach, który nie sprzyja alergii, a w końcu – przeprowadzka. Staje się ona krytycznym momentem dla istnienia miasta. Mimo prób bezpiecznego przewiezienia klockowej konstrukcji do nowego miejsca zamieszkania, podczas samochodowego wypadku, budowla ulega zniszczeniu. Choć finalnie udało się ją odbudować, nie była już tym samym miastem, które powstało na początku. Historia powstania, zniszczenia i ponownej budowy miasta jest opowiadana z perspektywy Niedorosłego i Dorosłego. W ten sposób tworzy się dziecięco-dorosła opowieść o sposobie odbierania i odczuwania rzeczywistości. Dzięki precyzyjności języka i rezygnacji z didaskaliów autor unika ryzyka nakreślenia obrazków rodzajowych, a także otwiera swój dramat na różnorodne interpretacje.

 

(Joanna Żygowska, https://nowesztuki.pl/sztuka/miasto/)

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 5-6

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski

TEKST: W celu uzyskania tekstu proszę o bezpośredni kontakt. 

WYDANIA DRUKOWANE: "Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży" nr 45

wystawienia

"Miasto", reż. Małgorzata Dębska, Scena Czytana, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2020);

"Miasto", reż. Katarzyna Dudzic-Grabińska, Opolski Teatr Lalki i Aktora (realizacja online, 2020);

"Miasto", reż. M. Kurkowski, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, czytanie performatywne (2020);

"Miasto", reż. Natasza Sołtanowicz, Teatr Miejski w Lesznie, czytanie performatywne (realizacja online, 2020).

 

nagrody

II miejsce w Konkursie na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (2020)

 

Kotwica 1

 

 

about the play

the city

The play is a story of a boy who is obsessed with an idea of building a city out of bricks: within the city he wants to recreate every aspect of the real life. The construction becomes bigger and bigger: first the construction site covers the boy's room and then almost the whole flat. The boy wants the city to remain "unchanged", contrary to the changing reality around it. Yet, the protagonist's parents decide to move to another place: this unexpected plan leads to a sudden threat of the toy-city's destruction.

The text is told from two perspectives: of the same protagonist as an adult and as a child. It faces the problem of change and is dedicated to a mixed audience of children and adults.

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 5-6 (may vary depending on the adaptation)

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

If you are interested in any of the accessible versions of the text or in obtaining copyrights, do not hesitate to contact the author via e-mail or Facebook.

There is currently no available translation of the text, but if you would like to create one or would be interested in obtaining such, feel free to write.

The Polish version of the text is published in the "Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży" playwriting magazine (no. 47)

 

 

Stagings

"Miasto", dir. Małgorzata Dębska, Scena Czytana, Children's Art Centre in Poznań (2020);

"Miasto", dir. Katarzyna Dudzic-Grabińska, Teatr Lalki i Aktora in Opole (online staging, 2020);

"Miasto", dir. M. Kurkowski, Teatr Wybrzeże w Gdańsku, stage reading (2020);

"Miasto", dir. Natasza Sołtanowicz, Teatr Miejski w Lesznie, stage reading (online, 2020).

 

awards

2nd prize in the New Plays for Children and Youths Playwriting Competition organized by the Children's Art Centre in Poznań (2020)

 

Kotwica 2
bottom of page