top of page

STWARZANIE ŚWIATA

"Stwarzanie świata" to eksperymentalny projekt dramatopisarski zrealizowany w ramach stypendium MKiDN "Kultura w sieci".

Przez trzy miesiące powstawały kolejne odsłony dramatu. Tekst rozpisany jest na dwóch aktorów: Tego, Który Mówi i Tego, Który Działa. Utwór przygląda się najprostszym, najbardziej elementarnym sytuacjom życiowym - tym, do których zredukowała nasze życie pandemia. A jednak jest w swoim zamierzeniu pochwalnym hymnem na cześć wolności i nieskrępowanej siły wyobraźni.

Utwór ma eksperymentalną, rozgałęziającą się strukturę. Pod koniec każdej z odsłon rozgałęzia się: to od czytelnika/realizatorów zależy, który z wariantów zostanie zrealizowany. Mamy zatem: jedną odsłonę pierwszą, dwie odsłony drugie i cztery odsłony trzecie. 

Dramat zamieszczony został na stronie na zasadzie wolnego dostępu: można udostępniać go i wykorzystywać niekomercyjnie bez ograniczeń, pod warunkiem wzmiankowania jego autora.

2020-NCK_dofinans_kulturawsieci-rgb.jpg
bottom of page