top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraBeniamin Bukowski

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

#stypendia #nagrody #awards #arianie #braciapolscy


Projekt napisania dramatu poświęconego wspólnocie Braci Polskich otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2019.



fot. Urząd Miasta Krakowa


Bracia Polscy, zwani arianami, byli najbardziej niezwykłych ruchem religijnym powstałym na ziemiach I Rzeczypospolitej. Działająca w XVI i XVII wieku wspólnota chrześcijańska głosiła tolerancję i poszanowanie religijne, równość kobiet i mężczyzn w sprawowaniu urzędów politycznych i religijnych, zniesienie podziałów stanowych, radykalny pacyfizm. Braci padali często ofiarami pogromów. Oskarżeni o kolaborację z najeźdźcą podczas wojen szwedzkich, zostali zmuszeni do przejścia na katolicyzm lub opuszczenia kraju pod groźbą kary śmierci.


Ruch ariański w Polsce był jednym z największych fenomenów intelektualnych wczesnonowożytnej Europy, został jednak niemal wymazany z pamięci późniejszych pokoleń, a materialne ślady jego istnienia niemal doszczętnie uległy zniszczeniu. Kraków był jednym z prężniejszych ośrodków Braci.



18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page