top of page

o snach

O SZTUCE

Starożytna Aleksandria. Największe i najbardziej wielokulturowe miasto chylącego się ku upadkowi Imperium Rzymskiego. Pogański filozof Synezjusz, uczeń słynnej Hypatii, otrzymuje propozycję nie do odrzucenia: zostać katolickim biskupem. Mimo własnej niewiary decyduje się ulec wpływowi nowej religii. Na jego oczach narasta tymczasem religijny konflikt, który doprowadzi do upadku znanego mu świata.

Tekst powstał w ramach warsztatów Centrum Dramatu Najnowszego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (2017)

 

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 15

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski

TEKST: W celu uzyskania tekstu proszę o bezpośredni kontakt.

wystawienia

Sztuka nie była do tej pory wystawiana.

 

nagrody

Kotwica 1

 

 

about the play

on dreams

Sztuka nie była do tej pory nagradzana. 

 

Ancient city of Alexandria. The biggest and most multicultural metropolis of the declining Roman Empire. A pagan philosopher Synesius, pupil and friend of famous Hypatia, receives a problematic proposition: to become a Christian bishop. In spite of his own disbelief he decides to take the position, hoping to protect himself and his family from persecutions. At the same time the world he knows becomes to tremble, shred into parts by religious and ideological conflicts.

 

The text was created during workshops of the Centre for Contemporary Drama in Teatr im Juliusza Słowackiego in Krakow (2017)

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 15

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

If you are interested in any of the accessible versions of the text or in obtaining copyrights, do not hesitate to contact the author via e-mail or Facebook.

Currently there are no translations of this play. If you want to become a translator or want to commission a translation, feel free to write.

 

Stagings

This play hasn't been staged yet.

 

awards

This play hasn't received any awards yet. 

bottom of page