top of page

triatlon

O SZTUCE

Dwie aktorki zamknięte w garderobie zaczynają rozmowę przed spektaklem, która doprowadzi do nieoczekiwanych rezultatów.

Tekst jest fragmentem tryptyku napisanego razem z Alicją Kobielarz i Grzegorzem Staszakiem w ramach spektaklu pokazywanego w Teatrze Ochoty.

Tekst powstał na zamówienie Teatru Ochoty w Warszawie w ramach konkursu "Polowanie na Motyle"

 

 

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 2

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski

TEKST: Tekst stanowi integralną część tryptyku wystawianego w Teatrze Ochoty i nie jest udostępniany osobno.

wystawienia

"Triatlon", reż. segmentu - Adama Nalepa, Teatr Ochoty (2016)

 

 

 

nagrody

Nagroda za najlepszy debiut dramaturgiczny w roku 2017 w ramach Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

Laureat konkursu "Polowanie na Motyle" Teatru Ochoty (2016)

 

Kotwica 1

 

 

about the play

snow queen

Two actresses waiting for the beginning of a play start a conversation which leads to an unexpected end.

The play is a part of a triptych staged together with texts by Alicja Kobielarz and Gregorz Staszak under a joint title.

 

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 2

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

The rights to the text belong to the author.

There are currently no translations of this play.

The text is a part of the triptych co-authored by two other writers and as such is not available separately. 

 

 

Stagings

"

 

 

awards

Triathlon, dir. of the segment: Adam Nalepa, Teatr Ochoty (2016)

Best Playwriting Debut Award in The Competition for the Staging of a Contemporary Polish Drama (2017);

Winner of the "Hunting for Butterflies" playwriting competition organized by Teatr Ochoty in Warsaw (2016).

 

 

bottom of page