top of page

arianie

O SZTUCE

Sztuka "Arianie" opowiada historię  Braci Polskich, zwanych arianami, niezwykłej grupy religijnej funkcjonującej w Rzeczypospolitej w XVI i XVII wieku. Ta chrześcijańska wspólnota nawoływała do tolerancji wyznaniowej, pacyfizmu, równości stanów, zniesienia pańszczyny i równości płci. W związku z wrogością katolików i protestantów padła ofiarą pierwszych nowożytnych prześladowań religijnych w Polsce. Tekst kreśli paralelę między minionymi stuleciami a współczesnością, prowokując do pytania o możliwość pokojowego współistnienia rozmaitych grup światopoglądowych w obrębie jednego państwa, o istotę wiary i jej niezależność od religijnych instytucji.

 

 

 

informacje praktyczne

Wielkość obsady: 6 osób

Prawa autorskie: Beniamin Bukowski

Tekst powstał w ramach Stypendium Twórczego Miasta Krakowa

 

 

realizacje

"Arianie", reż. Beniamin Bukowski, Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (2021)

 

 

nagrody

- Stypendium twórcze miasta Krakowa na napisanie sztuki (2019);

- Nagroda za tekst i reżyserię w konkursie Purgatorio w ramach międzynarodowego festiwalu teatralnego Boska Komedia w Krakowie (2021);

- Sztuka zaklasyfikowana do Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej Instytutu Teatralnego

im. Z. Raszewskiego w Warszawie (2021, w toku).

 

Kotwica 1

 

about the play

The arians

The play resulting from the City of Krakow Artistic Residency covers the story of the Polish Brethern religious group,  Christian denomination from the 16th and 17th century, the most progressive and tolerant denomination of early modern Europe. The Polish Brethern opted for equality of social classes, genders and religious groups, stood for pacifism and tolerance. After being expelled from Poland many of them migrated to Western Europe, where, among others, they inspired  Descartes, Spinoza and Leibniz. 

The subject is a pretext for posing questions concerning the situation of the contemporary society and universal questions concerning the possibility of peaceful co-existence of people of contrary beliefs, the role of religion in public life and dangers of monopolization of metaphysical beliefs by religious institutions. 

 

 

practical information

Cast: 6 characters 

Copyright: Beniamin M. Bukowski

 

 

stagings

"Arianie", dir. Beniamin Bukowski, National Old Theatre in Krakow (2021)

 

prizes

- Development artistic grant of the City of Krakow (2019);

- Prize for best directing and autorship in the  Boska Komedia Theatre Festival in Krakow - Purgatorio section (2021);

- Staging taking part in the Competition for the Best Staging of a Contemporary Polish Play organized by the Polish Theatre Institute in Warsaw (2021, ongoing.

 

bottom of page