marienplatz

O SZTUCE

Sztuka powstała na zamówienie monachijskiego Residentztheater i osnuta jest wokół samospalenia, którego dokonał anonimowy mężczyzna na tytułowym, monachijskim Marienplatz w 2016 roku. 

Przeplatają się w niej trzy wątki: biblijnej historii o Bogu przykazującym Abrahamowi złożenie Izaaka w ofierze, dramaturga starającego się zrozumieć powód, dla którego podpalił się bohater jego sztuki, i mieszkańców miasta komentujących i interpretujących, w zależności od osobistych przekonań, powód samobójstwa. 

Tekst miał być prezentowany w lipcu na festiwalu Welt/Bühne, odwołanym z racji epidemii koronawirusa, obecnie trwają ustalenia dotyczące nowej formy jego realizacji.

 

Liczba osób: 7

Języki: polski, niemiecki (przekład w toku)

Prawa autorskie: Beniamin Bukowski, Residentztheater w Monachium

 

 

about the play

marienplatz

The text, commissioned by Residentztheater in Munich, concentrates on a self-burning of an anonymous man in the middle of Munich's main square out of unknown reasons. It incorporates three parallel stories: the reinterpretation of biblical text about Abraham sacrificing his son Isaac, the history of a playwright trying to understand the motivations of his protagonist and the commentaries of city citizens, trying to interpret the whole event based upon their varied political views.

The premiere of the play was planned as a stage reading in German in 2020 at the Marstall scene of Residenztheater. Due to the coronavirus pandemics a new format of presentation is currently being discussed.

Cast: 7 actors

Languages available: Polish, German (under translation)

Copyrights: Beniamin Bukowski, Residentztheater in Munich