top of page

odkrycie europy

O SZTUCE

Bohaterkami tej postdramatycznej sztuki są trzy kobiety w różnym wieku, które czekają na przybycie mężczyzny. Z rozmowy, którą toczą, można przypuszczać, że były kolejno kochankami tego samego mężczyzny. Właściwie nic się nie dzieje, postaci dialogują ze sobą, czasem monologują do widza (kamery) i… czekają na kogoś, kto nie przychodzi. „Sytuacja jak u Becketta” – komentuje jedna z nich i staje się jasne, że autor prowadzi tu żartobliwą grę z konwencją teatralną nawiązując ostentacyjnie do poetyki „Czekając na Godota”. To zresztą nie jedyna gra literacka, z jaką mamy do czynienia w tej sztuce. Imiona kobiet: Maria, Pinta i Nina (nazwy okrętów Kolumba), a także imię mężczyzny, na którego czekają – Krzysztof, są wyraźnym sygnałem, że nie mamy tu do czynienia wyłącznie z pogawędką porzuconych kobiet o relacjach męsko-damskich. To raczej teatralny, pełen literackiej metafory, ironii i dowcipu dyskurs m.in. o miejscu Europy i Europejczyków we współczesnym świecie.

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 4

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski

TEKST: W celu uzyskania tekstu proszę o bezpośredni kontakt. 

wystawienia

"Odkrycie Europy", reż. Jagoda Madej, Teatroteka WFDiF (adaptacja filmowa, 2017)

 

 

nagrody

II nagroda w zamkniętym konkursie WFDiF i Stowarzyszenia Autoru ZAiKS na tekst dramatyczny dla TEATROTEKI (2016)

Kotwica 1

 

 

about the play

discovery of europe

Three women: Nina, Maria and Pinta wait for the arrival of a man called Christopher Columbus. Their dialogue may suggest that in the past he was a lover to all of them. Yet, nothing happens. The conversation continues in a lazy, yet desperate manner. “It’s just like Beckett” – says one of the women at a certain point, revealing a complicated structure of theatrical self-reference. The play combines a psychological study of relationship with a postmodern discourse on Europe and its role in the modern world.

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 4

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

- English*

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

If you are interested in any of the accessible versions of the text or in obtaining copyrights, do not hesitate to contact the author via e-mail or Facebook.

For the Polish version of the text please contact the author.

As for the English version, currently only English subtitles for the TV adaptation DVD edition are available. You can purchase the DVD edition here: http://www.wfdif.pl/pl/wydawnictwo-dvd-0

If you are a translator interested in cooperation or would like to comission a translation of this play, feel free to write.

 

 

Stagings

"Discovery of Europe", dir. Jagoda Madej, Teatroteka WFDiF (TV adaptation, 2017)

 

 

awards

2nd prize in the TEATROTEKA playwriting competition organized by WFDiF Film Studio and ZAiKS Author Association (2016)

 

 

Kotwica 2
bottom of page