top of page

sprawiedliwi.

HISTORIA RODZINY ULMÓW

O SZTUCE

Historia Wiktorii i Józefa Ulmów z podłańcuckiej wsi Markowa, którzy podczas II wojny światowej zostali - na skutek anonimowego donosu - zamordowani za ukrywanie żydowskich sąsiadów przez niemiecką żandarmerię. Tekst jest próbą rekonstrukcji wspomnień mieszkańców wsi o tamtych wydarzeniach. Bada też postawy lokalnej społeczności wobec Zagłady: opowiada o przypadkach heroicznego ratowania, doraźnej pomocy, denuncjacji, czynnego udziału w Zagładzie, obojętności. 

Tekst powstał na zamówienie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dzięki finansowaniu Marszałka Województwa Podkarpackiego.

 

 

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 5

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

TEKST: W celu uzyskania tekstu proszę o bezpośredni kontakt.

wystawienia

"Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów", reż. Beniamin Bukowski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (2018)

 

nagrody

Kotwica 1

 

 

 

about the play

The just

the history of the ulma family

Sztuka nie była do tej pory nagradzana. 

 

 

The play follow the tragic story of the Ulma family from the Polish village of Markowa. Wiktoria and Józef Ulmas decided to provide their Jewish neighbours with shelter during the German nazi occupation of Poland during WWII. Due to anonymous delation their actions were revealed and the whole family, as well as the hiding Jews, murdered. 

The play explores the memory of the village society of Markowa, as well as various attitudes of the Polish villagers towards their Jewish neighbours during the period of Nazi occupation: heroic friendship, indifference and anti-Semitic hostility.

The text was commissioned by Teatr im. Wandy Siemaszkowej in Rzeszów and co-funded by Marshal of the Subpomerian Voivodship. 

 

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 5

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

- English*

- Hebrew*

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

If you are interested in any of the accessible versions of the text or in obtaining copyrights, do not hesitate to contact the author via e-mail or Facebook.

The copyrights to the text belong to the author and to Teatr im. Wandy Siemaszkowej theatre in Rzeszów;

The English and Hebrew translations are available as subtitles for the staging of the play.

 

Stagings

"Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów", dir. Beniamin Bukowski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej in Rzeszów (2018)

 

awards

This play hasn't received any awards yet. 

bottom of page