top of page

baśń o wężowym sercu

O SZTUCE

Niektórzy żydowscy uczeni powiadają, że każdej nocy świat rozmontowywany jest na części i na nowo składany przez tajemniczego demiurga. A ponieważ, jak każdy, bywa on omylny, nowy świat podobny jest do poprzedniego, ale zawsze trochę inny, niektóre rzeczy zaś przesuwają się w dziwny sposób. Zdarza się też, że ta lub owa część świata zapodziewa się gdzieś i znika. Dlatego nie ma w świecie żadnego ładu, porządku ni celowości, bo wszelki ład, porządek i celowość są tylko ułudą. Obwoźna trupa wiejskich aktorów próbuje złożyć ten świat w całość, snując opowieść o Jakóbie Szeli. Jakób, cham, który utracił własne serce i własną tożsamość, pragnie zostać panem. Ponieważ jednak w świecie musi zostać zachowana równowaga, pan i cham zamieniają się miejscami – lub przynajmniej każdy z nich przechwytuje cząstkę tożsamości drugiego. Baśń zaś rządzi się własnymi prawami – mieszając prawdę, domysł, kłamstwo i w końcu fikcję, która być może okaże się wyższym porządkiem prawdy.

 

Spektakl oparty jest na „Baśni o wężowym sercu. Wtórym słowie o Jakóbie Szeli” Radka Raka, powieści nagrodzonej w 2020 roku nagrodą literacką Nike. Punktem wyjścia dla twórców jest pytanie o tożsamość: tę osobistą – w której chęć dokonania zmiany w świecie zawsze jest okupiona przemianą samego siebie; tę społeczną, w której nasza chłopska i szlachecka przeszłość miesza się ze sobą i tę polityczną – w której skomplikowane koleje rabacji pokazują tragiczne splątanie stanowych resentymentów, historii krzywd i pragnienia zemsty, przez które nadzieja na ponadklasowe, polskie powstanie niepodległościowe kończy się krwawą rzezią szlachty.

 

Spektakl rekomendowany dla widzów od 17 roku życia.

 

W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów:„Kujawiak Rytla”, „Ober Jazwiec” zespołu WoWaKin oraz „Ober Ogonowskiego” Kapeli Brodów.

 

Spektakl bierze udział w 29. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Dominik Gac, Andrzej Lis, Julia Lizurek, Wiesław Kowalski, Magdalena Rewerenda, Agata Tomasiewicz

 

 

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 5

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

TEKST: W celu uzyskania tekstu proszę o bezpośredni kontakt.

wystawienia

"Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów", reż. Beniamin Bukowski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (2018)

 

nagrody

Kotwica 1

 

 

 

about the play

The just

the history of the ulma family

Sztuka nie była do tej pory nagradzana. 

 

 

The play follow the tragic story of the Ulma family from the Polish village of Markowa. Wiktoria and Józef Ulmas decided to provide their Jewish neighbours with shelter during the German nazi occupation of Poland during WWII. Due to anonymous delation their actions were revealed and the whole family, as well as the hiding Jews, murdered. 

The play explores the memory of the village society of Markowa, as well as various attitudes of the Polish villagers towards their Jewish neighbours during the period of Nazi occupation: heroic friendship, indifference and anti-Semitic hostility.

The text was commissioned by Teatr im. Wandy Siemaszkowej in Rzeszów and co-funded by Marshal of the Subpomerian Voivodship. 

 

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 5

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

- English*

- Hebrew*

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

If you are interested in any of the accessible versions of the text or in obtaining copyrights, do not hesitate to contact the author via e-mail or Facebook.

The copyrights to the text belong to the author and to Teatr im. Wandy Siemaszkowej theatre in Rzeszów;

The English and Hebrew translations are available as subtitles for the staging of the play.

 

Stagings

"Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów", dir. Beniamin Bukowski, Teatr im. Wandy Siemaszkowej in Rzeszów (2018)

 

awards

This play hasn't received any awards yet. 

bottom of page