top of page

maria klassenberg. ekstazy

O SZTUCE

Tekst zbudowany wokół biografii i twórczości artystki Marii Klassenberg, zapomnianej postaci sztuki współczesnej. Podczas wernisażu wystawy  swoich prac artystka konfrontuje się z osobistą historią relacji z córką. Kontekstem są jej dzieła, mające postać zapisów performansów, obiektów, instalacji. „Maria Klassenberg. Ekstazy” ma formę instalacji teatralnej, przeznaczonej do zaprezentowania w przestrzeni galeryjnej. ​

NOTKA: Tekst jest integralną częścią projektu w reżyserii Katarzyny Kalwat; rozwijanego w kolejnych odsłonach instalacji performatywnych w przestrzeniach galerii sztuki współczesnej.

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 2

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski, Katarzyna Kalwat, TR Warszawa

TEKST: Tekst stanowi integralną część performance'u. Jeśli są Państwo nim zainteresowani dla celów akademickich lub chcą nawiązać współpracę z projektem, zachęcam do kontaktu.

wystawienia

"Maria Klassenberg. Extasis", reż. Katarzyna Kalwat, Akademia Sztuk Pięknych w Paryżu (pokaz performatywny, 2018);

"Maria Klassenberg. Ekstazy", reż. Katarzyna Kalwat, CSW Zamek Ujazdowski/TR Warszawa, Showcase Generation After (2019)

"Maria Klassenberg. Choreografie domowe", reż. Katarzyna Kalwat, TR Warszawa/Volksbuehne Berlin, Festiwal PostWest (online, 2020);

"Maria Klassenberg", reż. Katarzyna Kalwat, Galeria Raster (2020).

Kotwica 1

 

 

about the play

maria klassenberg. extasis.

This play is based upon the biography and life of Maria Klassenberg, a forgotten figure of contemporary Polish art. During the exposition of her works the artist confronts herself with a personal relation to her daughter. The works of the artist and recordings of her performances create an acute and vivid context for this meeting. “Maria Klassenber. Extasis” is a theatre installation intended for presentation in exhibition spaces.

NOTE: The text is an integral part of theatre project developed in cooperation with Katarzyna Kalwat.

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 2

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

- English

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

The text is an integral part of an ongoing performative project in cooperation with Katarzyna Kalwat. If you are intetested in the text for academic purposes or wish to invite the project to your institution, feel free to write.

 

 

Stagings

"Maria Klassenberg. Extasis", dir. Katarzyna Kalwat, Academy for Fine Arts, Paris (performative installation, 2018);

"Maria Klassenberg. Ekstazy", dir. Katarzyna Kalwat, Ujazdowski Castle Warsaw Centre for Contemporary Art/TR Warszawa; Showcase Generation After (2019);

"Maria Klassenberg", dir. Katarzyna Kalwat, TR Warszawa/Volksbuehne Berlin; Post-West Festival 2020 (online performance);

"Maria Klassenberg", dir. Katarzyna Kalwat, Raster Gallery Warsaw (2020)

 

 

bottom of page