top of page

widzowie

O SZTUCE

Nie ma spektaklu bez widza. Widz jest współtwórcą przedstawienia. Czy nie jest zatem tak, że to sam widz może zdecydować, co jest przedstawieniem, przez sam fakt patrzenia?
Staruszki na balkonach. Kelnerka śledząca klientkę restauracji. Dwoje ludzi na placu zabaw przyglądający się dzieciom. Lekarka i pacjent badający się nawzajem. Ksiądz i przewodniczka obserwujący ludzi zgromadzonych w kościele. Kobieta, która czuje się niewidzialna i jej blogowe alter ego. Nawet nie spodziewacie się, jak wielką macie widownię.

 

informacje praktyczne

LICZBA POSTACI: 12

PRAWA AUTORSKIE: Beniamin M. Bukowski, Studio Aktorski STA

TEKST: W celu uzyskania tekstu proszę o bezpośredni kontakt.

wystawienia

"Widzowie", reż. Beniamin Bukowski, Studio Aktorskie STA (2018)

 

nagrody

Kotwica 1

 

 

about the play

Spectators

Sztuka nie była do tej pory nagradzana. 

 

There is no show without a spectator. Spectators co-create theatre. So, perhaps, it is the viewer itself who can decide what becomes a spectacle? 

Old ladies peeking through their windows. A waitress spying on the clients. A man and a woman looking at children at a playground. A doctor and her patient examining each other. A woman who feels transparent and her Internet alter-ego. A priest and a guide who observe people in the church. 

You don't even expect how big is your audience.

practical info

NUMBER OF CHARACHTERS: 12

 

LANGUAGES AVAILABLE:

- Polish

TEXT ACESSIBILITY AND COPYRIGHTS:

If you are interested in any of the accessible versions of the text or in obtaining copyrights, do not hesitate to contact the author via e-mail or Facebook.

Currently there are no translations of this play. If you want to become a translator or want to commission a translation, feel free to write.

 

Stagings

"Widzowie", dir. Beniamin Bukowski, STA Acting Studio in Poznań (2018)

 

awards

This play hasn't received any awards yet. 

bottom of page