top of page

BIO

BIO

pl

Beniamin M. Bukowski (ur. 1991) - dramatopisarz, reżyser  dramaturg. Absolwent historii sztuki i filozofii w ramach MISH UJ, reżyserii teatralnej AST w Krakowie. Obecnie doktorant Instytutu Filozofii UJ w Zakładzie Estetyki. Od kwietnia 2021 zastępca dyrektora ds. artystycznych Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

eng

Beniamin M. Bukowski (b. 1991) - theatre and movie director, playwright, dramaturge. MA graduate in history of art and philosophy (Interfaculty Individual Studies in Humanities, Jagiellonian University) and of theatre directing (National Theatre Academy in Kraków, Poland). Currently a PhD student in philosophy, specializing in theory of art, philosophy of theatre and American pragmatic philosophy. Deputy Artistic Director of the National Old Theatre in Kraków, Poland (from April 2021 on).

languages

  • POLSKI/POLISH (NATIVE)

  • ENGLISH (C2)

  • FRENCH/FRANCAIS (B2)

  • GERMAN/DEUTSCH (B2)

  • LATIN (B2)

  • ITALIAN (A2)

  • RUSSIAN (A2)

Download Full Resume
bottom of page